ارزش بازار تشخیص دامپزشکی به 4 میلیارد دلار خواهد رسید

ارزش بازار تشخیص دامپزشکی به 4 میلیارد دلار خواهد رسید

1 دیدگاه 6 تیر 1400 چاپ خبر بازدید: 522
ارزش بازار تشخیص دامپزشکی به 4 میلیارد دلار خواهد رسید
انتظار میرود تا بازار تشخیص دامپزشکی از 2.5 میلیارد دلار در سال 2021 میلادی به بیش از 3.9 میلیارد دلار تا سال 2026 میلادی برسد.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، کارشناسان بر این باورند که رشد بازار جهانی دامپزشکی را می توان تا حد زیادی به رشد جمعیت حیوانات خانگی، افزایش شیوع بیماریهای مرزی و مشترک بین انسان و دام ، افزایش تقاضا برای محصولات غذایی ناشی از حیوانات ، افزایش تقاضا برای بیمه حیوانات خانگی ، رشد هزینه های بهداشتی دام و رشد تعداد دامپزشکی مرتبط دانست.

 

این در حالی است که در حال حاضر ، کمبود دامپزشکان ماهر و زیرساخت های تشخیصی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، یکی از عوامل عمده محدود کننده راه حل های تشخیصی پیشرفته در میان دامپزشکان است.

لازم به ذکر است که آمریکای شمالی بیشترین سهم را در بازار جهانی تشخیص دامپزشکی به خود اختصاص داده است.

به این وب سایت رای دهید