نگهداری از حیوانات خانگی سبب بهبود شرایط روانی میشود

نگهداری از حیوانات خانگی سبب بهبود شرایط روانی میشود

0 دیدگاه 20 آذر 1401 چاپ خبر بازدید: 376
نگهداری از حیوانات خانگی سبب بهبود شرایط روانی میشود
تحقیقات جدید محققین دانشگاه کینگستون حاکی از آن دارد که نگهداری از حیوانات خانگی توسط افرادی که انعطاف
کمتری به لحاظ فکری دارند، میتواند به تحمل استرس های روزانه کمک شایانی بنماید.
به گزارش بخش خبری وب سایت  دامپزشک ایس برن بارکلام، دانشجوی روانشناسی، که در حال تکمیل پروژه خود

تحقیقات جدید محققین دانشگاه کینگستون حاکی از آن دارد که نگهداری از حیوانات خانگی توسط افرادی که انعطاف
کمتری به لحاظ فکری دارند، میتواند به تحمل استرس های روزانه کمک شایانی بنماید.
به گزارش بخش خبری وب سایت  دامپزشک ایس برن بارکلام، دانشجوی روانشناسی، که در حال تکمیل پروژه خود
در مقطع مدرک دکترا در زمینه مالکیت حیوان خانگی و تعاملات انسان و حیوانات میباشد به خبرنگاران گفت: نتایج به
دست آمده در این مطالعه، به درک محققین از سطوح انعطاف پذیری فکری صاحبان حیوانات خانگی و میزان وابستگی
عاطفی آنها به حیوانات کمک شایانی نموده است.
به طور کلی، نتایج به دست آمده در این مطالعه این موضوع را به اثبات رسانید که نگهداری از حیوانات خانگی، تاثیر
عمدتا مثبتی را بر زندگی صاحبان آنها در طول دوره پاندمی داشته است.
از سوی دیگر،
افزایش تعامل افراد با این حیوانات - مانند بیرون بردن آنها برای پیاده روی یا بازی بیشتر با آنها - با سلامت روانی بهتر
این افراد مرتبط بود. همچنین، صاحبان حیوانات خانگی که در این مدت زمان بیشتری را صرف تعامل با حیوانات خانگی
خود می کردند نسبت به سایرین، خوشحال تر بودند.
لازم به ذکر است که این مطالعه از طریق دو نظرسنجی از بیش از 700 نفر از شهروندان بریتانیا و سراسر جهان، یکی
در مراحل اولیه پاندمی کووید19 در ماه می سال 2020 میلادی و دیگری در سپتامبر سال 2021 انجام شده است.

به این وب سایت رای دهید