لتونی دیجیتالیزاسیون رشته دامپزشکی را کلید زد

لتونی دیجیتالیزاسیون رشته دامپزشکی را کلید زد

0 دیدگاه 12 تیر 1400 چاپ خبر بازدید: 312
لتونی دیجیتالیزاسیون رشته دامپزشکی را کلید زد
دولت لتونی در تلاش است تا با ایجاد تغییراتی در سیاست ملی آموزش حرفه ایی دامپزشکی خود، استراتژی آموزش در این بخش را بر تفکرات دوستدارانه محیط زیست و دیجیتالیزاسیون قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، سیاستگذاران این کشور در بخش دامپزشکی پیش نویس استراتژی را آماده کرده اند که تا سال 2027 میلادی به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

بر اساس استراتژی یاد شده، رشته دامپزشکی در این کشور از اقتصادی پرمشغله و پرمصرف به اقتصادی متمرکز بر دانش و فناوری مبدل خواهد شد تا در بازسازی اقتصادی لتونی نیز نقشی اساسی را ایفا نماید.

این فرآیند با بهبود کیفیت آموزش، ارتقای توانایی فراگیران و ایجاد توانایی هایی در آنها در انطباق با مدیریت مسئولانه در تغییرات مدام اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.

 

تحولات این برنامه از سال 2012 میلادی و با معرفی رویکرد مدولار مهارت های سبز در رشته دامپزشکی این کشور آغاز شده است. این تغییرات اقتصاد سبز را در کانون توجه قرار داده و به تدریج به بخشی ضروری در آموزش این کشور مبدل شده و بر پایه توسعه و آینده پایدار طرح ریزی شده است.

با توجه به اولویت های زیست محیطی اتحادیه اروپا، مهارت های سبز در رشته دامپزشکی در این کشور طی سال 2020 به روزرسانی شد و اکنون در زمره صلاحیت های حرفه ایی طبقه بندی میشود.

به این وب سایت رای دهید