کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان حیاتی است

کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان حیاتی است

0 دیدگاه 26 اسفند 1399 چاپ خبر بازدید: 592
کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان حیاتی است
دانشمندان ژاپنی موفق به شناسایی مسیر ورود ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به این کشور شده اند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک" ، تیمی از دانشمندان این کشور به سرپرستی پروفسور یوشی هیرو ساکودا مسیر احتمالی ورود این بیماری به ژاپن را ، پرندگان مهاجر اروپایی ارزیابی نموده اند.

از 30 اکتبر سال 2020 میلادی ، بیش از 30 کانون شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در طیور صنعتی و پرندگان وحشی در ژاپن شناسایی شده است.

تحت چنین شرایطی، شناسایی منبع شیوع این بیماری و مسیر انتقال آن از اهمیت ویژه ایی برخوردار می باشد.

ارزیابی ها و تحلیل های ژنتیکی این دانشمندان حاکی از آن داشت که ویروس H5N8 یافته شده در جمعیت اردک های این کشور، ارتباط نزدیکی با ویروس های H5N8 شایع شده در مناطق شرقی اروپا و کشورهایی چون کره طی سالهای 2019 و 2020 داشته است.

این نتایج حاکی از آن دارد که ویروس فوق طی 10 ماه از اروپا به آسیای جنوب شرقی منتقل شده است.

 

از سوی دیگر، نتایج فوق موید این موضوع می باشد که سویه ویروسی اخیر ارتباط نزدیکی با ویروس های آنفلوآنزای انسانی داشته و از این رو ، کنترل این بیماری تحت شرایط فعلی ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

این گروه از محققین بر این باورند که در صورت عدم کنترل مناسب این ویروس طی ماههای آینده، نیم کره شمالی زمین می تواند به مخزنی جدی برای بیماری فوق مبدل گردد.  

به این وب سایت رای دهید