گام بلند بشر در ریشه کنی بیماری های هاری و PPR

گام بلند بشر در ریشه کنی بیماری های هاری و PPR

0 دیدگاه 13 تیر 1400 چاپ خبر بازدید: 428
گام بلند بشر در ریشه کنی بیماری های هاری و PPR
تا سال 2030 میلادی، واکسن ها بسیاری از بیماری ها را ریشه کن خواهند ساخت.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، طی قرن های متمادی شیوع ریندرپست سبب مرگ میلیون ها راس گاو،بوفالو و حیوانات وحشی در سرتاسر آفریقا،آسیا و اروپا شده است. شیوع یاد شده به معنای کمبود مواد غذایی، گرسنگی، ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی بوده است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ریشه کنی ریندرپست نقطه عطفی بی سابقه در تاریخ سلامت حیوانات محسوب میشود. طی سالهای اخیر برخی دیگر از بیماری ها مانند طاعون نشخوارکنندگان کوچک و هاری در زمره بیماری هایی قرار گرفته اند که با طرح های ملی و فراملی با آنها مبارزه شده و بشر در تلاش است تا به ریشه کنی آنها نیز دست یابد.

 

ارزیابی های صورت پذیرفته حاکی از آن دارد که ریشه کنی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سرتاسر جهان تا سال 2030 میلادی دست یافتنی است. این بیماری در حال حاضر در آفریقا، آسیا و خاورمیانه شیوع داشته و ریشه کنی آن میتواند سهمی اساسی را در بهبود معیشت کشاورزان و دامداران این مناطق ایفا نماید.

لازم به ذکر است که ویروس عامل این بیماری از خانواده عامل ریندرپست بوده و با توجه به فراوانی واکسن این بیماری تحت شرایط فعلی، میتوان امیدوار بود که بهره گیری از واکسیناسیون بعنوان نوعی استراتژی کنترل و ریشه کنی جهانی میتواند مفید واقع شود.

به این وب سایت رای دهید