دامپزشکان در اولویت دریافت واکسن بیماری کووید19 قرار گیرند

دامپزشکان در اولویت دریافت واکسن بیماری کووید19 قرار گیرند

0 دیدگاه 22 تیر 1400 چاپ خبر بازدید: 303
دامپزشکان در اولویت دریافت واکسن بیماری کووید19 قرار گیرند
سازمان جهانی بهداشت حیوانات و انجمن جهانی دامپزشکی در تلاشند تا به منظور ارتقای اولویت دریافت واکسن کووید19 برای دامپزشکان، متحد شوند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، این سازمانهای جهانی بر این باورند که دامپزشکان به دلیل نقش مهم خود در حفاظت از سلامت عمومی و امنیت غذایی بایستی در اولویت دریافت این واکسن قرار گیرند.

شیوع بیماری کووید19 جامعه بین الملل را مجبور ساخت تا در خصوص چگونگی رسیدگی متخصصان بهداشت به موارد اضطراری بیماری با روشی هماهنگ تر تجدید نظر کنند. از سوی دیگر به دلیل آن که سیستمهای بهداشتی و بیمارستانی پزشکی در سرتاسر جهان تحت فشار مداومی قرار گرفته اند، دامپزشکان میتوانند با بهره گیری از مهارت ها و تخصص های خود، برای کمک به جامعه جهانی در مبارزه با بیماری های همه گیر، گامهای بلندی بردارند.

 

کارشناسان این سازمانها بر این باورند که همکاری های بین بخشی میان سیستمهای سلامتی حیوانات و انسانها، نمونه ایی عالی از اجرای رویکرد "سلامت واحد" محسوب شده و به ضرورت پیوستن نیروها و ظرفیت های مختلف اشاره دارند.

در این بین دامپزشکان با تحقیق در خصوص ریشه های شیوع بیماری کووید19 و نظارت غیرفعال بر جمعیت حیوانات در سرتاسر جهان به درک جهانیان از این ویروس پیچیده کمک شایانی نموده اند.

در نهایت، سازمان جهانی بهداشت حیوانات و انجمن جهانی دامپزشکی بر این باورند که کشورها با ارتقای سطح اولویت واکسیناسیون دامپرشکان از پاسخ هماهنگی در اجرای رویکرد "سلامت واحد" پیروی کرده و گامی کلیدی را در جلوگیری از شیوع بیماری های مشابه در آینده بر خواهند داشت.

به این وب سایت رای دهید