فشار صنفی روانی بسیار بالا در رشته دامپزشکی

فشار صنفی روانی بسیار بالا در رشته دامپزشکی

0 دیدگاه 26 تیر 1400 چاپ خبر بازدید: 664
فشار صنفی روانی بسیار بالا در رشته دامپزشکی
به نظر میرسد تا دامپزشکان چهار برابر بیشتر از افراد عادی در معرض خطر خودکشی قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، محققین آمریکایی دریافته اند که با توجه به فشار بسیار بالای موجود در بخش صنفی این حرفه، مخاطرات فوق بیش از افراد عادی است.

کارشناسان بر این باورند که محیط شغلی دامپزشکان سطح بالایی از فشارهای عصبی را به این متخصصین وارد میکند. از این رو توجه به بهداشت و سلامتی روان در این حرفه از اهمیت ویژه ایی برخوردار است.

روانشناسان معتقدند که هم صحبتی دامپزشکان با همکاران خود و صاحبان حیوانات در طول روز میتواند تاثیرات بسیاری مثبتی را در کاهش حجم فشار روانی بر آنها داشته باشد.

 

از سوی دیگر، تعاملات یاد شده میتواند به توسعه آموزش کارکنان در این بخش منتج شده و تعاملات دامپزشکان و مشتریان را بهبود می دهد و به رضایت مشتریان ختم میشود.

یافته های به دست آمده در این مطالعه را میتوان به صورت گسترده در سایر مشاغل مراقبتی مانند پزشکی، پیراپزشکی و دندانپزشکی نیز به کار برد.

 

به این وب سایت رای دهید