دامپزشکان در معرض رفتارهای خشونت آمیز هستند

دامپزشکان در معرض رفتارهای خشونت آمیز هستند

0 دیدگاه 2 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 461
دامپزشکان در معرض رفتارهای خشونت آمیز هستند
درصد بالایی از دامپزشکان در کشورهای مختلف در معرض رفتارهای خشونت آمیز،پرخاشگرانه یا تهدید آمیز قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، با وجود رفتارهای توهین آمیز، دامپزشکان مجبور به تغییر شیوه کار خود هستند.

ارزیابی های صورت پذیرفته حاکی از آن دارد که تعدادی از مراجعه کنندگان به کلینیک های دامپزشکی بر اساس قوانین رفتار نمی کنند ، طی دوره همه گیری بیماری کووید19 از ماسک استفاده نمی کنند، از رعایت فاصله اجتماعی امتناع و از پرداخت هزینه درمان خودداری می کنند برخی نیز درخواست های غیر منطقی برای قرار ملاقات یا درمان حیوان خود دارند.

جیمز راسل ، پژوهشگر این بخش معتقد است که رفتارهایی از این دست غیر قابل قبول است و متخصصین دامپزشک نباید با رفتارهایی از این دست روبرو باشند.

 

بر اساس نتایج مطالعات صورت پذیرفته، طی سال گذشته تیم های دامپزشکی ببسیای در نقاط مختلف جهان در راستای اولویت قرار دادن حیوانات تحت مراقبت خود مجبور شده اند تنظیمات کاری خود را به سرعت باور نکردنی انجام دهند تا همکاران و مشتریان هرچه بیشتری را پذیرا باشند.

مطالعات آماری حاکی از آن دارد که 57٪ از کل دامپزشکان و 66٪ از دامپزشکانی که در بخش درمان حیوانات کوچک فعالیت میکنند در معرض رفتارهای توهین آمیز ، پرخاشگرانه یا تهدیدآمیز از سوی مشتریان خود هستند.

به این وب سایت رای دهید