طوطی های کاکادو دوست جدید سطل های زباله

طوطی های کاکادو دوست جدید سطل های زباله

0 دیدگاه 3 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 339
طوطی های کاکادو دوست جدید سطل های زباله
جالب است بدانید طوطی های کاکادوی تاجدار با سازگار کردن خود نسبت به محیط یاد گرفته اند که از سطل های زباله برای خود میان وعده پیدا کنند، و اولین گونه طوطی شناخته شده که سطل های زباله را باز کرد، نوعی کیوا در نیوزیلند بود.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، به گفته محققین: طوطی های کاکادوی تاجدار که با محیط انسان سازگار شده اند و از آنجایی که در دستکاری اشیا هوشمندانه عمل می کنند ، تعجب آور نیست که به دنبال یک منبع غذایی جدید رفته اند.

تحلیل گران بر این باورند، پرندگان با تقلید از انسان، یعنی یادگیری اجتماعی مهارت کسب می کنند. برخی از پرندگان به سمت چپ راه می روند ، برخی دیگر به سمت راست ، آنها به گونه دیگری قدم می گذارند یا سر خود را به گونه دیگری نگه می دارند. این روند شبیه به گسترش و تکامل نوآوری های فرهنگی بشر مانند: زبان ، یا یک نمونه کلاسیک از فرهنگ حیوانات ، آواز پرندگان است ، که می تواند از یک منطقه به منطقه دیگر در یک گونه متفاوت باشد. این یک تکامل فرهنگی تطبیقی ​​است که در مقایسه با تکامل بیولوژیکی با سرعت گسترش می یابد.

به این وب سایت رای دهید