علت پارس کردن سگ ها

علت پارس کردن سگ ها

0 دیدگاه 5 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 503
علت پارس کردن سگ ها
سگها به دلایل مختلف به هم یا افراد دیگر پارس می کنند. انواع پارس ها شامل سلام و احوالپرسی ، مالکیت، هشدار دهنده ، اضطراب ، ترس یا احساس تهدید ، پرخاشگری ، بازی یا پاسخ ساده به پارس سگ دیگر است.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، یک سرویس دامپزشکی تله مدیسین، می گوید: "ما بر اساس روند ها نتیجه گیری می کنیم که پارس سگ به چه معناست. این پارس ها را می توان به احساساتی تبدیل کرد كه به عنوان انسان می توانیم با آنها رابطه برقرار كنیم."

دلایل مختلف پارس سگ ها:

گوشها به پشت محکم شده ، انقباض بدن (موهای روی سر) ، دندانهای بسته شده = پرخاشگری ، اضطراب ، استرس

تعظیم ، پا زدن ، تکان دادن دم = بازیگوش ، شوخ ، استقبال از شخص

زمینه ای که سگ شما نسبت به سگ دیگری پارس می کند نیز مهم است.

 

صاحبخانه یا سگ در خانه یا حیاط خود = حس مالکیت ، استقبال کردن ، هشدار دهنده

نزدیک شدن به سگ دیگری یا باکس سگ = پرخاشگری ، اضطراب یا تسلیم

سگها در حال دویدن ، بازی کردن = درخواست بازی کردن

این ها می توانند دلایلی باشند که باعث پارس کردن سگ شما باشد و با کمی دقت می توانید علت پارس آنها را تشخیص داده و متوجه منظور حیوان شوید.

به این وب سایت رای دهید