غریزه کلید همراهی سگها با انسان ها

غریزه کلید همراهی سگها با انسان ها

0 دیدگاه 30 اسفند 1399 چاپ خبر بازدید: 822
غریزه کلید همراهی سگها با انسان ها
غریزه نقش مهمی را در همراهی حیوانات خانگی با صاحبانشان ایفا میکند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک" ، نتایج مطالعاتی که اخیرا توسط محققین آمریکایی صورت پذیرفته حاکی از آن دارد که این حیوانات به دلایل ژتیکی و غریزی تلاش می کنند تا همیشه در نزدیکی صاحبان خود باشند.

محققین و رفتارشناسان حیوانات بر این باورند که بسیاری از سگ ها صاحبان را والدین خود در نظر می گیرند و از این رو ، تلاش می کنند تا حد ممکن فاصله خود را با آنها حفظ نمایند.

از سویی ، ظهور چنین رفتارهایی می تواند ناشی از وجود درخواست در حیوانات باشد. بدین معنی که دنبال نمودن صاحبان توسط سگ ها می تواند به دلایلی چون اضطراب،سر رفتن حوصله و مواردی از این دست روی دهد.

 

ارزیابی های صورت پذیرفته توسط این تیم تحقیقاتی موید این موضوع می باشد که رخداد و ظهور چنین رفتارهایی در نژادهای مختلف متفاوت است.

در نهایت، آنچه که می تواند توضیح کاملی را در خصوص این رفتارها در سگ ها ارائه دهد ، غریزه خواهد بود.

به این وب سایت رای دهید