COVID-19  و جامعه دامپزشکی

COVID-19 و جامعه دامپزشکی

0 دیدگاه 6 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 447
COVID-19  و جامعه دامپزشکی
در سراسر جهان ، خدمات دامپزشکی همچنان به نقش اساسی خود در جامعه ، محافظت از سلامت و رفاه حیوانات و بهداشت عمومی و همچنین به چالش های ناشی از همه گیری COVID-19، ادامه می دهند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، در سراسر جهان، خدمات دامپزشکی همچنان که به چالش های ناشی از همه گیری COVID-19 پاسخ می دهند ، نقش اساسی خود را در جامعه حفظ کرده، از سلامتی و بهداشت حیوانات و بهداشت عمومی محافظت می کنند.

 

خدمات دامپزشکی، از طریق : آزمایش نمونه های انسانی برای SARS-CoV-2، انجام تحقیقات علمی در رابطه با انسان و حیوان، تلاش برای مدیریت پیامدهای سلامت حیوانات ، از جمله عفونت های SARS-CoV-2 حیوانات همراه و شیوع در حیوانات می توانند پشتیبانی مستقیم از واکنش همه گیر بهداشت عمومی کنند.

علاوه بر این ، خدمات دامپزشکی باید برای اطمینان از تداوم تجارت و به ویژه اطمینان از امنیت غذایی از طریق ادامه تجارت بی خطر حیوانات و محصولات حیوانی ، تلاش کنند.

به این وب سایت رای دهید