ژنوم گربه

ژنوم گربه

0 دیدگاه 12 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 394
ژنوم گربه
ژنوم انسان به طرز شگفت آوری شبیه گربه است . محققان می گویند ژنتیک گربه و انسان یکی از نزدیکترین مقایسه هایی است که می توانید انجام دهید.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، محققین بر این باورند که شباهت ژنومی گربه ها آنها را به مدلهای ساده تری برای مطالعه بیماریهای انسانی تبدیل می کند. همچنین دانشمندان می توانند ماده ژنتیکی ژنوم های انسان را مطالعه کنند ، یعنی DNA بدون کد که دستورالعمل ساخت پروتئین را ارائه نمی دهد اما هنوز 95 درصد از ژنوم انسان را شامل می شود.

 

محققان می گویند: "درک ژنتیکی بهبود یافته از گربه ها می تواند منجر به توسعه دارویی دقیق برای بیماری های ژنتیکی در گربه ها شود که روزی می تواند به ژن درمانی برای انسان تبدیل شود."

پبه عنوان مثال ، دکتر لیونز اذعان دارد که بیماری کلیه پلی کیستیک در برخی از نژادهای گربه شایع است و این شرایط در انسان نیز ایجاد می شود. بنابراین، اگر محققان بتوانند درمان ژنتیکی مناسب برای درمان بیماری در گربه ها را پیدا کنند ، ممکن است بتوانند برای بهبود درمانی در انسان نیز آن روش ها را ارائه دهند.

به این وب سایت رای دهید