پوست اندازی یا کنه در پرندگان طاس

پوست اندازی یا کنه در پرندگان طاس

0 دیدگاه 21 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 551
پوست اندازی یا کنه در پرندگان طاس
طبق گزارش وب سایت پرندگان،بسیاری از پرندگان دارای پرهای مختلف تابستانی و زمستانی هستند.اکثر آنها در یک فصل پرهایشان شروع به ریختن می کند که نوعی پوست اندازی برایشان محسوب می شود و نشان دهنده سن و جنسیت پرنده نیز خواهد بود.

به گزاش پایگاه خبری "دامپزشک"، تئوری دیگر در مورد علت این عارضه، این است که پرندگان آلوده به انگلهای خارجی هستند.

معمولاً کنه های پر یا شپش پر، در اطراف سر یافت می شوند، زیرا این تنها جایی است که پرنده در هنگام پر ریزی نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.

در اکثر اوقات، کنه ها یا شپش ها به پر ها آسیب جدی وارد می کنند.

این امر باعث می شود که پرندگان بیش از حد معمول سر خود را بخراشند و این پرها ممکن است هرگز رشد نکنند.

 

به این وب سایت رای دهید