DNA حیوانات حتی در هوا

DNA حیوانات حتی در هوا

0 دیدگاه 24 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 143
DNA حیوانات حتی در هوا
دو گروه تحقیقاتی به طور مستقل نشان داده اند، که DNA در همه جا وجود دارد، حتی در هوا. و جو می تواند حاوی مقادیر قابل تشخیص DNA از انواع مختلف حیوانات باشد. مانند: سلولها و موهایی که در هوا شناور هستند.

 

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، تحقیقات نشان می دهد که نمونه برداری از هوا ممکن است راهی سریعتر و ارزانتر را برای بررسی موجودات در اکوسیستم ها انجام دهد. بیش از یک دهه، محققان منابع مختلف DNA را در آب تجزیه و تحلیل کرده اند تا موجودات گریزان را شناسایی کنند. نمونه برداری از DNA محیط زیست دریاچه ها، نهرها و آبهای ساحلی توسط محققان به آنها اجازه می دهد تا گونه های مهاجم مانند شیرماهی و موجودات کمیاب را شناسایی کنند.

 برخی از دانشمندان حشرات را با استفاده از DNA روی برگها ردیابی کرده اند و همچنین DNA خاکی را که ظاهراً توسط پستانداران در مسیر پیاده روی باقی مانده است، پیدا کرده اند. مشخص نیست چقدر بافت از حیوانات خارج می شود یا محتویات ژنتیکی آن سلول ها تا چه مدت در هوا باقی می مانند.

به گفته محققان: معلوم نیست که این تکنیک چقدر مفید خواهد بود و مشخص نیست که حیوانات زمینی چگونه سلول هایی را که شناور هستند دور می ریزند.

به این وب سایت رای دهید