DNA حیوانات حتی در هوا

DNA حیوانات حتی در هوا

0 دیدگاه 24 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 229
DNA حیوانات حتی در هوا
دو گروه تحقیقاتی به طور مستقل نشان داده اند، که DNA در همه جا وجود دارد، حتی در هوا. و جو می تواند حاوی مقادیر قابل تشخیص DNA از انواع مختلف حیوانات باشد. مانند: سلولها و موهایی که در هوا شناور هستند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، تحقیقات نشان می دهد که نمونه برداری از هوا ممکن است راهی سریعتر و ارزانتر را برای بررسی موجودات در اکوسیستم ها انجام دهد. بیش از یک دهه، محققان منابع مختلف DNA را در آب تجزیه و تحلیل کرده اند تا موجودات مختلف را شناسایی کنند. نمونه برداری از DNA محیط زیست دریاچه ها، نهرها و آبهای ساحلی توسط محققان به آنها اجازه می دهد تا گونه های مهاجم مانند شیرماهی و موجودات کمیاب را شناسایی کنند.

 

برخی از دانشمندان حشرات را با استفاده از DNA روی برگها ردیابی کرده اند و همچنین DNA خاکی را که ظاهراً توسط پستانداران در مسیر پیاده روی باقی مانده است، پیدا کرده اند.

به این وب سایت رای دهید