مدیریت تغذیه بیماری سنگ کلیه در سگ و گربه

مدیریت تغذیه بیماری سنگ کلیه در سگ و گربه

0 دیدگاه 30 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 692
مدیریت تغذیه بیماری سنگ کلیه در سگ و گربه
سالهاست که مشخص شده که رژیم غذایی در ایجاد و مدیریت سنگ مثانه در افراد و حیوانات خانگی نقشی موثر دارد. ارتباط بین عفونت های باکتریایی مثبت دستگاه ادراری و اورولیت های استروویت در سگها بیش از 70 سال پیش مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، محققان می گویند رژیم غذایی در ایجاد و مدیریت سنگ مثانه در افراد و حیوانات خانگی نقش دارد. 

اگرچه رژیم غذایی نقش واضحی در انحلال و پیشگیری از سنگ کلیه در سگ و گربه دارد، اما پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری تحتانی با باکتریهای اوره آز مثبت نیز در سگها بسیار مهم است.

 

آموزش صاحبان در مورد نقش رژیم درمانی دامپزشکی در این بیماری بسیار مهم است.

به این وب سایت رای دهید