بینایی حیوانات

بینایی حیوانات

0 دیدگاه 14 شهریور 1400 چاپ خبر بازدید: 783
بینایی حیوانات
هنگامی که یک پستاندار تازه متولد شده برای اولین بار چشمان خود را باز می کند ، می تواند دنیای اطراف خود را حس کند. اما چگونه این اتفاق می افتد قبل از اینکه آنها بینایی را تجربه کنند؟

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، یک مطالعه جدید نشان می دهد که ، پستانداران در مورد دنیایی که قبل از به دنیا آمدن تجربه می کنند، خواب می بینند.

تیمی به سرپرستی مایکل کریر ، موج فعالیت هایی را که از شبکیه چشم نوزادان در موش ها قبل از باز شدن چشم آنها سرچشمه می گیرد، توصیف می کند. این فعالیت بلافاصله پس از تولد ناپدید می شود و با شبکه ای بالغ از انتقال عصبی، محرک های بصری به مغز جایگزین می شود، جایی که اطلاعات رمزگذاری و ذخیره می شوند.

دکتر کریر می گوید: "هنگام باز شدن چشم پستانداران قادر به انجام رفتارهای پیچیده هستند."

با تصویربرداری از مغز موش ها بلافاصله پس از تولد قبل از باز شدن چشم آنها دریافتند که این امواج شبکیه با الگویی شبیه به فعالیتی است که در صورت حرکت حیوان در محیط پیش می آید.  همچنین سلولها و مدارهای مسئول انتشار امواج شبکیه را که حرکت رو به جلو را در موشهای نوزادی تقلید می کنند ، مورد بررسی قرار داند.

 

آنها دریافتند که مسدود کردن عملکرد سلولهای آماکرین ، که سلولهای شبکیه هستند و انتقال دهنده های عصبی را آزاد می کنند ، مانع از حرکت امواج در جهتی می شود که حرکت رو به جلو را تقلید می کند.  

البته موشها از نظر توانایی در حرکت سریع بلافاصله پس از تولد، با انسانها متفاوت هستند. با این حال ، نوزادان انسان همچنین می توانند بلافاصله اجسام و حرکت را تشخیص دهند ، مانند حرکت انگشت در میدان دید آنها ، که نشان می دهد سیستم بینایی آنها نیز قبل از تولد آماده شده است. این مدارهای مغزی در بدو تولد خود سازماندهی می شوند.

به این وب سایت رای دهید