آموزش پرواز طوطی ها

آموزش پرواز طوطی ها

0 دیدگاه 14 شهریور 1400 چاپ خبر بازدید: 758
آموزش پرواز طوطی ها
در حالی که بسیاری از صاحبان طوطی ها برای کاهش توانایی پرواز و فرار نکردن آن ها بال پرندگان خود را کوتاه می کنند، پرواز به طوطی ها اجازه می دهد تا هنگام تماس فراخوانده شوند ، دستورات اولیه را رعایت کنند، خطرات طبیعی را تشخیص دهند و در این صورت با خیال راحت در مناطق باز پرواز کنند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، یک تکنیک آموزشی که توسط صاحبان طوطی برای دهه ها مورد استفاده قرار گرفته است، اکنون توسط محققان دانشگاه A&M تگزاس در ایجاد گله های جدید پرندگان در طبیعت استفاده می شود. در مقاله ای که اخیراً در 2021 منتشر شده است ، کنستانس وودمن ، یافته های خود را از یک پروژه با کریس بیرو به اشتراک گذاشتند. کریس بیرو یک مربی پرواز آزاد شناخته شده در سطح جهان می باشد، و هدف آن ها مستندسازی مراحل آموزشی بیرو به صورت گام به گام است تا محیط بانان بتوانند هنگام رهاسازی پرندگان در طبیعت از روش های او استفاده کنند.

 

پرندگان یاد گرفتند که شکارچیان را بشناسند، فرار کنند و حتی آنها را بترسانند، پیدا کردن غذا و تشخیص گزینه های ایمن در مقابل گزینه ناامن، پرواز در گله ، حرکت و نقشه برداری ذهنی از محیط  و از موقعیت های ناامن مانند سگ و ماشین اجتناب کنند.

در کل فرایند آموزش، روش های بیرو با این واقعیت اثبات شد که هیچ کدام از مربی ها حتی یک پرنده را از دست نداد و یا پرنده از منطقه آموزشی خارج نشد.

 تلاش برای رهاسازی طوطی های پرورش یافته،سبب شده که پرندگان کمتر از قبل نسبت به انسان ها ترس نشان دهند، که این امر شانس آنها را برای به دام نیفتادن توسط شکارچیان غیرمجاز یا کشته شدن توسط افراد افزایش می دهد.

به این وب سایت رای دهید