توقف صدور مجوز مراکز مایه کوبی وابسته و آزمایشگاه های دامپزشکی

توقف صدور مجوز مراکز مایه کوبی وابسته و آزمایشگاه های دامپزشکی

0 دیدگاه 8 فروردین 1400 چاپ خبر بازدید: 758
توقف صدور مجوز مراکز مایه کوبی وابسته و آزمایشگاه های دامپزشکی
ریاست سازمان دامپزشکی کشور با ارسال نامه ایی به ریاست سازمان نظام دامپزشکی از این سازمان خواست تا اطلاع ثانوی از صدور مجوز تاسیس آزمایشگاههای دامپزشکی و مراکز مایه کوبی وابسته خودداری نماید.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک" ، دکتر علی صفر ماکنعلی در این نامه عنوان نموده است : "با عنایت به این که در راستای ساماندهی و رفع ایرادات و مشکلات ساختاری مراکز درمانی و مایه کوبی ، آزمایشگاهها و داروخانه های دامپزشکی به استناد بند "ج" ماده 2 قانون افزایش بهره وری سیاست ها و دستورالعمل های مرتبط توسط سازمان دامپزشکی کشور که در حال بازنگری و به روز رسانی می باشند و از آنجائی که با ادامه صدور مجوز توسط آن سازمان ، موارد مغایر با سیاست های این سازمان و دستورالعمل های جدید ( پس از بازنگری و اصلاح ) افزایش می یابند و این موضوع با تبعات و مشکلات عدیده ایی همراه خواهند بود ، لذا ضمن عدم صدور پروانه فعالیت توسط آن سازمان به دلیل مغایرت قانونی مقتضی است از صدور مجوز آزمایشگاه دامپزشکی و مراکز مایه کوبی وابسته تا اطلاع ثانوی خودداری شود."

 

ریاست سازمان دامپزشکی کشور در پایان اذعان نموده که کلیه مجوزهای صادره از تاریخ ابلاغ این نامه ( 23 اسفندماه 1399 )از درجه اعتبار ساقط می باشند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا از طریق همین پایگاه منتشر خواهند شد.

به این وب سایت رای دهید