ویروس نیل

ویروس نیل

0 دیدگاه 17 شهریور 1400 چاپ خبر بازدید: 165
ویروس نیل
ویروس نیل غربی از خانواده فلاوی ویریده است که در مناطق گرمسیری و معتدل مشاهده می شود.این ویروس پرندگان،انسان،اسب ،سگ ،گربه،خفاش و موش خرما و خرگوش های اهلی را آلوده می کند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"،محققین می گویند، پشه ها عامل انتقال ویروس هستند و پرندگان را نیش زده و باعث آلوده شدن آنها می گردند.در بدن پرندگان ویروس تقویت شده به تکثیر خود ادامه می دهد.هنگامی که پشه ها به پرندگان آلوده نیش می زندد،به ویروس آلوده شده و قادرند آلودگی را به سایر پرندگان و انسانها منتقل کنند. سگ و گربه علائم خفیفی از بیماری را نشان می دهند و می توانند ویروس را در بدن خود حفظ و نگهداری کنند و آن را به پشه ها منتقل نمایند.اما در خصوص اینکه بیماری به طور مستقیم از حیوانات خانگی به انسان منتقل شده باشد گزارشی وجود ندارد. نیش پشه ساده می تواند باعث آسیب عصبی در اسب با احتمال بالای 33 درصد مرگ شود ، به ویژه اگر اسب واکسینه نشده باشد. یک سوم این اسب ها حتی با درمان نمی توانند به آن برسند. "مقامات بهداشتی و دامپزشکان در مورد افزایش موارد ویروس نیل غربی در بین مردم و حیوانات در سراسر ایالت به جامعه هشدار می دهند. بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت کشاورزی و غذا ، وزارت بهداشت یوتا بیشترین تعداد پشه ویروس نیل غربی را که تا کنون در این ایالت دیده شده است گزارش می کند.

"دکتر باربور  علام این بیماری را  که شامل: ناتوانی در بلند شدن ، بی اشتهایی ، بی حالی... فهرست کرد. 

نیکلاس روپ ، مدیر ارتباطات اداره بهداشت ایالت سالت لیک ، گفت که آنها از مواردی در پرندگان و اسبها به عنوان فشارسنج استفاده می کنند تا میزان گسترش عفونت و فعالیت نیل غربی در جامعه را تشخیص دهند.

به این وب سایت رای دهید