شناسایی ژن عامل رخداد سندرم دیسترس تنفسی حاد در سگ سانان

شناسایی ژن عامل رخداد سندرم دیسترس تنفسی حاد در سگ سانان

0 دیدگاه 13 اردیبهشت 1400 چاپ خبر بازدید: 778
شناسایی ژن عامل رخداد سندرم دیسترس تنفسی حاد در سگ سانان
دانشمندان موفق به شناسایی ژن جدیدی در سگها شده اند که به بشر در درمان بیماری هایی که مکانیسم های تنفسی را هدف قرار می دهند کمک خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک" ، محققین در دانشگاه هلسینکی ژن جدیدی را کشف کرده اند که با سندرم دیسترس تنفسی حاد (ARDS) در سگها مرتبط است. به نظر میرسد تا نتایج این تحقیقات در درک بهتر مکانیسم مشکلات تنفسی در انسانها راهگشا باشد.
لازم به ذکر است که توله سگها در هنگام رخداد بیماری ARDS دچار مشکلات تنفسی شده و سریعا تلف میشوند.
در این مطالعه از نمونه های جمع آوری شده از بیمارستان آموزشی هلسینکی و همچنین نمونه های موجود در بیوبانک ، استفاده شده است.
پروفسور هانس لونی ، سرپرست این تیم تحقیقاتی گفت : "دلایل زیادی برای رخداد ARDS در سگها وجود دارد اما در اکثر موارد ، این بیماری به سبب نوعی اختلال ژنتیکی در بافت ریه شدت می یابد. مطالعه ما این نکته را به اثبات رسانیده است پروتئین آنیلین که به اکتین متصل میشود در این بیماری دچار نقص شده و خواص پشتیبانی کننده خود را از دست می دهد."

 
آنیلین نقش مهمی را در تقسیم و رشد سلولی بر عهده دارد و به نظر میرسد تا آسیب به ریه در سگ های مبتلا، به بازسازی غیرطبیعی اپیتلیوم برونشولار مرتبط باشد. در واقع ، به دلیل ساختار نادرست اپیتلیال ، هوای استنشاق شده در سطح آلوئول ها به دام افتاده و دیواره آلوئول ها بیش از حد گسترش می یابند.
محققین بر این باورند که شناسایی این عوامل ، سبب ایجاد بینش جدیدی در خصوص مکانیسم صدمات ریوی خواهد شد و به زودی مشکلات فوق در سگها درمان و ریشه کن خواهند شد.

به این وب سایت رای دهید