سن،نژاد و حافظه مولفه های کلیدی در پرخاشگری سگها

سن،نژاد و حافظه مولفه های کلیدی در پرخاشگری سگها

0 دیدگاه 17 اردیبهشت 1400 چاپ خبر بازدید: 535
سن،نژاد و حافظه مولفه های کلیدی در پرخاشگری سگها
نتایج مطالعه ای که توسط دانشمندان دانشگاه هلسینکی صورت پذیرفته است حاکی از آن دارد که سن، نژاد و حافظه سگ ها با رفتار تهاجمی آنها نسبت به انسان ارتباط دارد.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"،رفتارهای پرخاشگرانه سگ ها بخشی از ارتباط ذاتی آنها است و می‌تواند در برخی شرایط، همانند بازی کردن نیز رخ دهد. با این حال رفتارهایی از این دست در صورتی که بیش از حد روی دهد سبب می‌شود تا سگ به تهدیدی برای سلامت انسان و سایر حیوانات مبدل گردد.
محققین در این مطالعه دریافتند که ترس در سگها ارتباط بسیار نزدیکی با رفتار پرخاشگرانه آنها دارد در واقع، رفتار پرخاشگرانه سگ ها در هنگام ترس چندین برابر میشود.
از سوی دیگر به نظر می رسد سگ های مسن بیش از سگهای جوان رفتار پرخاشگرانه دارند.
محققین معتقدند که از دلایل احتمالی این مسئله، اختلال حواس در هنگام نزدیک شدن افراد به این حیوانات میباشد.
از سوی دیگر، سگهای کوچک بیش از سگ های متوسط و بزرگ رفتار پرخاشگرانه دارند اما این رفتار آنها لزوماً مانند سگ های بزرگ تهدیدآمیز تلقی نمی شود.

 
توجه داشته باشید که ارزیابی های صورت پذیرفته در این مطالعه نشان داد که عقیم سازی، تاثیری بر رفتار پرخاشگرانه آنها ندارد.
محققین در این مطالعه دریافتند که سگهای نر، پرخاشگر تر از سگهای ماده هستند.
همچنین از آن دسته از سگ هایی که زمان بیشتری را با سگهای دیگر سپری می کنند رفتار تهاجمی کمتری نسبت به سگهایی که به تنهایی در منازل زندگی می کنند دارند. موضوعی که هنوز علت مشخصی برای آن یافت نشده است.
در نهایت نتایج این مطالعه این نکته را به اثبات رسانید که نژاد های لابرادور رتریور و گلدن رتریور رفتارهای تهاجمی کمتری نسبت به سایر نژادها دارند.
محققین بر این باورند که یافته های فوق می تواند ابزاری بالقوه را در راستای درک و جلوگیری از رفتار پرخاشگرانه سگها فراهم نماید.

به این وب سایت رای دهید