آیا کووید19 در حیوانات وحشی نیز شیوع می یابد؟

آیا کووید19 در حیوانات وحشی نیز شیوع می یابد؟

0 دیدگاه 31 خرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 459
آیا کووید19 در حیوانات وحشی نیز شیوع می یابد؟
در طی پاندمی بیماری کووید19 ، گزارش های متعددی از درگیری سگها ، گربه ها ، گربه سانان بزرگ و گوریل ها در نقاط مختلف جهان منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، محققین بر این باورند که شیوع ویروس عامل بیماری کووید19 از جمعیت انسانها به حیات وحش پیامدهای نامطلوبی را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که بر اساس یافته های به دست آمده، خوشبختانه انتقال این ویروس از گونه ایی به گونه دیگر معمولا سبب همه گیری در گونه های ثانویه نمیشود.
ارزیابی های صورت پذیرفته حاکی از آن دارد که به منظور شیوع بیماری در گونه جدید، ویروس بایستی توانایی اتصال به سطوح سلول میزبان جدید را پیدا کرده، از سیستم ایمنی بدن عبور کند و وارد سلول میزبان شود.
از سوی دیگر، ویروس عامل این بیماری بایستی در برابر حمله عوامل ضدویروسی و آنتی بادی سیستم ایمنی بدن میزبان در امان مانده و در حجمی مکفی تکثیر یابد تا توانایی انتقال به گونه های دیگر را داشته باشد.

 
شامپانزه ها با توجه به شباهت بسیار زیاد به انسانها مستعد درگیری با آن دسته از ویروس هایی هستند که وارد جمعیت بشری شده اند.
کووید19 توانایی آن را دارد تا از طریق سیستم فاضلاب و پسماند به محیط زندگی پستانداران دریایی وارد شود و مخاطراتی را پدید آورد.
اگرچه هنوز هم نمیتوان به صورت دقیق به ارزیابی تاثیرات جهش های ویروس عامل این بیماری پرداخت اما شناسایی حیوانات و مناطق جدید مستعد به درگیری با ویروس عامل این بیماری اهمیت فراوانی دارد چرا که موارد یاد شده میتوانند فرصت های زیادی را برای ورود مجدد این ویروس به جمعیت بشری را فراهم سازند.
موضوعی که سوژه بسیاری از تیم های تحقیقاتی در حال حاضر در نقاط مختلف جهان میباشد.

به این وب سایت رای دهید