اثبات نقش ژنتیک در توانایی ارتباط سگ ها با انسان

اثبات نقش ژنتیک در توانایی ارتباط سگ ها با انسان

0 دیدگاه 5 تیر 1400 چاپ خبر بازدید: 572
اثبات نقش ژنتیک در توانایی ارتباط سگ ها با انسان
نتایج تحقیقات اخیر دانشمندان حاکی از آن دارد که مهارت های اجتماعی سگ ها و نحوه برقراری ارتباط با انسان میتواند تا حدودی غریزی باشد.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، نتایج مطالعاتی که توسط محققین در کالج علوم اجتماعی آریزونا صورت پذیرفته موید این موضوع می باشد که سگها قبل از فراگیری ارتباط با محیط پیرامون خود و انسانها، توانایی ذاتی و غریزی را در برقراری این ارتباط به همراه دارند.

محققین در این مطالعه امیدوارند تا با توجه به نتایج به دست آمده، توانایی بشر در انتخاب سگهای مناسب برای همیاری سالمندان و معلولین ارتقا یابد.

 

ارزیابی های صورت پذیرفته در این مطالعه این نکته را به اثبات رسانید که ژنتیک نقشی حداقل 40 درصدی را در توانایی این حیوانات در فراگیری نحوه تعامل با انسان ها ایفا میکند.

محققین این طرح در تلاشند تا در گام بعدی آن دسته از ژنهایی را که در بهبهود این توانایی ها تاثیرگذار هستند را شناسایی نمایند.

نتایج کامل این مطالعه در نشریه Current Biology  منتشر شده است.

به این وب سایت رای دهید