مشکلات دامپزشکان

مشکلات دامپزشکان

0 دیدگاه 24 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 281
مشکلات دامپزشکان
دامپزشکان با تشخیص نهایی خود در مورد حیوانات خانگی، تمایل ندارند خبر ناگواری را به صاحبان حیوانات خانگی بدهند و آنها نگران و ناراحت کنند. اما چگونه می توانیم مهارت های خود را بهبود بخشیده و اضطراب خود را در مورد مکالمات همانند این کاهش دهیم؟

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، در دامپزشکی، مکالمات خبری بد می تواند شامل اشتباهات پزشکی، از دست دادن بیمار، بحث های دشوار در مورد هزینه ها، تشخیص نهایی غیر منتظره در حیوان خانگی یا مرگ حیوانات به دلیل مشکلات رفتاری و بیماری باشد.

اغلب دامپزشکان از این که مشتریان چگونه واکنش نشان دهند دچار استرس می شوند. آنها ممکن است دامپزشک را سرزنش کنند، گریه کنند، عصبانی شوند. 

 مشتریان غالباً آنچه را که ما می گوییم نمی شنوند مگر اینکه ابتدا آنچه را که در ذهن آنها است بیان کنیم.  

 

در دهه 1990 ، ازکیل و لیندا امانوئل ، رفتار شناسان ، 4 روش مختلف صحبت در مورد تشخیص یا انتخاب در پزشکی را توصیف کردند : پدرانه ، آموزنده ، مشورتی و تفسیری.

رویکرد پدرانه مردم را به انجام آنچه شما می خواهید می رساند، در حالی که اطلاعات کمی ارائه می دهید. در حالت مشورت ، پزشک به عنوان یک دوست عمل می کند . اغلب ما از روش آموزنده استفاده می کنیم و مشتریان را با حقایق و گزینه های زیادی غرق می کنیم ، اما هیچ راهی را ارائه نمی دهیم. نحوه برخورد ما با شرایط بستگی به سبک شخصی ما و نحوه واکنش مشتری به اتفاقات دارد.

هیچ گاه توصیه نکنید و موضوع را تغییر ندهید. هرگز صحبت را قطع نکنید. سعی کنید احساسات گوینده را بی اعتبار نکنید. مکالمه را تمام نکنید، تا در نهایت احساس همدلی بین شما و صاحب حیوان خانگی ایجاد شود.

به این وب سایت رای دهید