نجات حیوانات از کابل جنجال برانگیخت

نجات حیوانات از کابل جنجال برانگیخت

0 دیدگاه 9 شهریور 1400 چاپ خبر بازدید: 195
نجات حیوانات از کابل جنجال برانگیخت
سیستم های نجات حیوانات در کابل این سؤال را ایجاد کردند که آیا آنها باید بیش از مردم در اولویت قرار گیرند یا نه. در آخرین روزهای جنگ بیست ساله غرب در افغانستان ، جنجال کوچکی به راه افتاد که معلوم شد برخی خیریه های غربی و غربی ها در حمایت از حیوانات در افغانستان مشارکت داشته اند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، طبق گزارشات: غربی ها سعی کردند سیستم های نجات حیوانات و حمایت از حیوانات را که بیشتر در ایالات متحده یا بریتانیا رایج است، تکرار کنند. جایی که حیوانات خانگی ، سگ های نجات و انواع دیگر حیوانات بسیار مورد توجه هستند. بررسی ها نشان می دهد که در برخی از کشورهای غربی حیوانات برابر یا حتی مهمتر از مردم در نظر گرفته می شوند.

بن والاس ، وزیر دفاع بریتانیا گفته است: در مورد حیوانات ... اینطور نیست که من حیوانات را بر مردان ، زنان و کودکانی که نیاز مبرم آنها را می بینیم، اولویت دهم. در حالی که فعالان، افراد مشهور در انگلستان به شدت توئیت می کردند و پیام هایی را در مورد نیاز نجات حیوانات به مردم ارسال می کردند، و دیگران با تعجب اینکه چرا حیوانات بیشتر از ده ها هزار نفر یا حتی افغانهای محلی که با آنها کار کرده اند مورد توجه قرار می گیرند.

گزارش ها نشان می دهد که حداقل در یک مورد پرواز چارتر برای بیرون آوردن سگ و گربه ترخیص شده است. به گفته حامیان، نجات حیوانات با کمک های شخصی انجام شد و حیوانات در قسمت بار هواپیما پرواز می کنند.

علاوه بر این ،سوالاتی مطرح می شود که چرا غربی ها برای بیرون آوردن حیوانات با هواپیماهای خصوصی یا اجاره ای پول می پردازند، در حالی که مردم افغانستان بیشتر نیازمند این کمک ها هستند.

به این وب سایت رای دهید